Hrvatski registar brodova

Ispis

Temeljem Potvrde Hrvatskog Registra Brodova obavljamo uslužne radove na brodovima:

 • Mjerenje otpora izolacije električnih strojeva i opreme
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije
 • Pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
 • Mjerenje razine buke, zvučne izolacije
 • Mjerenje razine rasvjetljenosti
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje čimbenika radnog okoliša: osvijetljenost, temperatura, vlaga, buka, brzina strujanja zraka, kemijski čimbenici
 • Ispitivanje sustava ventilacije
 • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • Ispitivanje sustava za dojavu zapaljivih plinova
 • Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Pregled i ispitivanje plinske nepropusnosti plinske instalacije
 • Ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom cjevovoda i spremnika
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)