Ispitivanje zrakonepropusnosti (blower door test)

Ispis

Ispitivanje zrakonepropusnosti (blower door test)


Zrakonepropusnost ovojnice građevine jedan je od osnovnih koncepata uštede energije kod novih građevina. Ujedno je zrakonepropusnost i osnovni preduvjet za osiguranje energetske kvalitete građevine. Ukoliko je ventilacijski sustav ugrađen u građevini zrakonepropusnost građevine osigurava ispravan rad sustava budući da se ne pojavljuje nekontroliran protok zraka kroz ovojnicu građevine. Ujedno se osigurava i optimalna uporaba toplinske energije
Ispitivanje zrakonepropusnosti građevine sukladno normi EN 13829 provodi se na način da se u građevini ili dijelu građevine napravi potlak, a potom i predtlak pomoću ventilatora koji se privremeno postavi u otvor za vrata. Pomoću mjernog uređaja detektiraju se izmjene zraka u
ispitivanom prostoru. Količina izmjene zraka detektira se pomoću mjerne opreme. Lokaciju propuštanja tijekom ispitivanja moguće je locirati i zabrtviti. Navedenim načinom osigurava se ušteda energije kao i dobra energetska učinkovitost građevine.


Svrha ispitivanja zrakopropusnosti

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test se vrši iz sljedećih razloga:
- dokaz stvarne zrakopropusnosti ovojnice zgrade
vrši se kontrola kvalitete izvedbe
- dokaz da je izvedeno stanje jednako projektiranom
- ukazuje uvid u razliku u kvaliteti prije i nakon energetske obnove
- ukazuje pronalazak mana i neispravnosti te njihovo uklanjanje u što ranijoj fazi izvođenja
 
Za razliku tlakova između vanjskog i unutarnjeg zraka od 50 Pa izmjereni protok zraka ne smije biti veći od:
- n50 = 3,0 hˉ¹ za zgrade s prirodnom ventilacijom
- n50 = 1,5 hˉ¹ za zgrade s mehaničkom ventilacijom
- n50 = 0,6 hˉ¹ kod pasivnih zgrada

Poslove ispitivanja zrakonepropusnosti (blower door test) obavljaju stručni izvršitelji koji se nalaze u Koprivnici, a to su:
  1. Marijan Maletić, dipl. ing.sig. (PJ 26 - Koprivnica)
  2. Marijan Skvaža, mag.ing.mech. (PJ 26 - Koprivnica)
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)