Zaštita okoliša

Ispis
  • izrada Planova intervencija u zaštiti okoliša

 

Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora  (mala ložišta)

Na temelju ovlaštenja Ministarstva okoliša i prirode i akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025 obavljamo:

  • Određivanje ugljikova monoksida i kisika prema HRN ISO 12039:2012,
  • Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida prema HRN ISO 10849:2008,
  • Određivanje dimnog broja prema HRN DIN 51402-1:2010.

 

Voditelj Laboratorija za mjerenje emisija u zrak je Branka Nakić, dipl.ing. gsm +385 91 33 61 916.

 

Poslove ispitivanja emisija u zrak obavljaju stručni izvršitelji koji se nalaze na lokacijama u Zagrebu, Koprivnici i Šibeniku (vidi desno Poslovne jedinice), a to su:

1. Branka Nakić, dipl.ing. (PJ 18 - Zagreb)

2. Danko Ferber, dipl.ing. (PJ 10 - Zagreb)

3. Ivica Lokmić, dipl.ing. (PJ 10 - Zagreb)

4. Ivan Trobić, dipl.ing. (PJ 19 - Zagreb)

5. Iris Dedić, dipl.ing. (PJ 01 - Zagreb)

6. Marijan Matočec, dipl.ing. (PJ 26 - Koprivnica)

7. Hrvoje Matica, dipl.ing. (PJ 26 - Koprivnica)

8. Nada Nakić, dipl.ing. (PJ 39 - Šibenik)

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)