Zaštita na radu

Ispis

Na temelju ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te u okviru registrirane djelatnosti obavljamo:

  • ispitivanja radne opreme i izdavanje zapisnika o obavljenim ispitivanjima
  • ispitivanja u radnom okolišu (mikroklima, buka i vibracije, koncentracije opasnih tvari, osvijetljenost radnog prostora) i izdavanja isprava o obavljenim ispitivanjima
  • ispitivanja instalacija
  • izradu procjene rizika i općih akata iz područja zaštite na radu
  • osposobljavanja radnika za rad na siguran način
  • osposobljavanje ovlaštenika poslodavaca
  • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • poslove koordinatora zaštite na radu na privremenim gradilištima
  • organiziranje osposobljavanja za pružanje prve pomoći
  • vođenje poslova zaštite na radu za poslodavce

 

Poslovi iz područja zaštite na radu obavljaju se po svim Poslovnim jedinicama.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)