Sigurnost dizala

Ispis

Na temelju ovlaštenja Ministarstva gospodarstva i akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17020, obavljamo:
preglede dizala (redovni, izvanredni i za poboljšanje sigurnosti postojećih dizala)

  • izdavanje suglasnosti na upute za održavanje dizala
  • izdavanje suglasnosti održavateljima dizala za stručnu osposobljenost

Organizacija za nadzor sigurnosti dizala je odgovorna za upravljanje svim informacijama prikupljenima tijekom provedbe inspekcijskog nadzora te će unaprijed obavijestiti klijenta ukoliko ih planira staviti na raspolaganje javnosti.
 
Voditelj inspekcijskog tijela za sigurnost dizala je Miroslav Milovec, dipl.ing.sig.
tel. +385 01 617 7348
 
Poslove nadzora sigurnosti dizala obavljaju inspektori za dizala koji se nalaze na lokacijama u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Dubrovniku (vidi desno Poslovne jedinice), a to su:
 
1. Zlatko Milovec, dipl.ing. (PJ 73 - Zagreb)
2. Perica Stanić, dipl.ing. (PJ 27 - Slavonski Brod)
3. Josip Ranogajec, dipl.ing. (PJ 23 - Varaždin)
4. Vedran Foškulo, dipl.ing. (PJ 32 - Dubrovnik)
5. Miroslav Milovec, dipl.ing. (PJ 12 - Zagreb)
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)